Andres Ingerman sai Tallinna noortevolikogu aseesimeheks

Täna toimus Tallinna noortevolikogu esimene istung. Tallinna linna noortevolikogu on Tallinna Linnavolikogu juures tegutsev Tallinna noortest koosnev nõuandva õigusega osaluskogu, mis esindab Tallinna noorte huve.
Tallinna noortevolikogu istungil toimusid valimised. Tallinna noortevolikogu aseesimeheks valiti Andres Ingerman.
Tallinna noorte volikogu asejuhina pööran tähelepanu järgmistele noorteelu aspektidele:

On vaja välja töötada ettepanekud, mis vähendaksid noorte lahkumist piiri taha

on vaja luua Tallinna Noorte Börs, kasvõi interneti versioonis, mille kaudu noored saaksid infot teenimisvõimaluste kohta, võimaluste kohta pakkuda oma teenust, võimalikest palkadest, saada teada oma õigustest tööle asumisel.

Anda noortele võimalus oma kodanikupositsiooni avaldamiseks, luues selleks Tallinnas Vabaduse Seina

Suurendada transpordisoodustusi koolide õpilastele ja üliõpilastele

Taastada Tallinnas erahuvialakoolide toetus, taastades kehtinud vana korra

Noortevolikogu tegevus rajaneb demokraatia põhimõtetel, liikmete omaalgatusel ja ühistegevusel. Noortevolikogu põhitegevus on kaasata noori aktiivselt osalema ühiskondliku elu korraldamises.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.
Главная / Andres Ingerman sai Tallinna noortevolikogu aseesimeheks