Archive for Декабрь, 2011

Jõulud on sundpüha,“ ütles mu tütar hiljuti. „Sund aga on saatanast“. Jäin mõtlema. Ehk olete teiegi olete kuulnud jõulustressist, jõulupingest, jõuludepressioonist ja jõulumasendusest? Mis nende jõuludega siis lahti on? Kas jõulude mõte on kuidagi kaduma läinud?

Kindlasti teatakse vaid, et peab pidu panema ja kingitusi tegema. „Üks suur söömine ja joomine,“ ütleb üks teine piiga. Kolmas kinnitab: „Jõulude tähendus on minu jaoks perega koosolemine, koostegemine, aja maha võtmine. Kingitused on teisejärgulised.“ See on ju kena, aga see pole kaugeltki jõulude tähendus.

 

More
Last Updated on Пятница, 23 Декабрь 2011 07:13

Eesti Mitmekultuuriline Assotsiatsioon viib läbi oma katusorganisatsiooni kui ka EMAsse kuuluvate rahvuskultuuri seltside loenduse.

Oma asutamisest alates realiseerib ühendus «Eesti Mitmekultuuriline Assotsiatsioon» erinevaid projekte , sellistes valdkondades nagu kultuur, sport, haridus, integratsioon, noorsootöö, sotsiaaltöö.

Ühendus korraldab festivale, näitusi, ümarlaudu, seminare, ekskursioone, teatrietendusi, kontserte, kohtumisi avaliku elu tegelastega jne.

Organisatsiooni prioriteediks on kultuurilise mitmekesisuse kaitse Eestis.

EMA alustab antud loendust eesmärgiga uuendada oma organisatsioonide liikmeskondade andmeid, et viia need täielikult elektroonsesse registrisse.

EMA liikmete viimane loendus toimus 2006 aastal ja siis oli organisatsioonide liikmeskond kokku 1057 inimest.

Rahvusvähemuste katusorganisatsiooni EMA poolt läbi viidav loendus toimub kõrvuti üleriikliku rahvaloendusega.

Igal huvitatul oma rahvakillu rahvuskultuurilisest elust on võimalik digitaalsel teel ühineda seltsidesse, mis kuuluvad EMA ridadesse, aadressil: www.eestiema.ee/organisatsioonid

EMA viib loenduse läbi jaanuarist märtsini 2012.

 

More
Last Updated on Пятница, 23 Декабрь 2011 01:45

Eesti Mitmekultuurilise Assotsiatsiooni initsiatiivil alustati detsembrikuus, Tallinna Televisioonis sotsiaalkampaaniaga » Eesti Lapsed».

Läbiviidava kampaania eesmärgiks on tolerantsuse süvendamine ühiskonnas, mitmekultuursuse toetamine ning Eesti elanike ühtekuuluvustunde suurendamine.

Kampaania esimeseks etapiks on videoklipp «EMA», mida võib vaadata siit:

Edaspidi planeeritakse võtta üles klippe ja telesaateid Eesti kultuurilise mitmekesisuse temaatikast lähtuvalt.

Aktiivse osavõtu eest klipi ülesvõtmisel täname Eestii Juudi Noortekogu, Eesti Ukraina Seltsi, Kaasmaalaste Ühendust Minu Virumaa, Eesti Gruusia Rahvusühingut, Tallinna Kohalike Venelaste Ühenduste Liitu, tantsukooli TODES.

Eesti Mitmekultuurilise Assotsiatsiooni pressiteenistus

More
Last Updated on Понедельник, 12 Декабрь 2011 08:57