EMA
seadusandlus
seadusandlus
projektid
projektid
struktuur
struktuur
sihtkapital
sihtkapital

 

 

 

4.aprillil 2000 aastal loodi mitmerahvuseline katusorganisatsioon Eesti Mitmekultuuriline Assotsiatsioon (ЕМА).

EMAs on 25 rahvusliku kultuuriseltsi, noorteklubi, Eesti rahvusvähemuste noortekogu ja teised rahvuskultuurilise tegevusega seotud seltsid, 5 pühapäevakooli –  vene , tatari, ukraina, gruusia ja valgevene ning samuti valgevene klass, mis töötab üldhariduskoolis Kohtla – Järvel ja jaapani keele ettevalmistusklass.

 

EMA on atesteeritud kultuuriministeeriumi poolt.

Eesti Mitmekultuuriline Assotsiatsioonis iga aasta toimub sõltamatu auditoori kontroll.

 

«Eesti Mitmekultuuriline Assotsiatsioon» põhieesmärgid on :

- ülesannete täitmine, mis on seotud venekeelse elanikkona integreerimisega eestikeelsesse ühiskonda

- rahvusvähemuste kultuuriseltside koostöö toetamine

- rahvusliku identiteedi säilitamine

- Venemaa, Läti ja Eesti piiriäärsete projektide realiseerimine

- multikultuursuse propaganda Eestis

- integratsioon Euroopa ühiskonda jm.

 

EMA on:

·  Eesti kultuuriministeeriumi rahvusvähemuste ümarlaua liige

·  Eesti kultuuriministeeriumi Eesti rahvuste noorteassamblee liige

·  PRAXIS -e noortepoliitika ja noortetöö töögrupi liige

·  Eesti Lõimumiskava 2009-2013 rakendamise ümarlaua liige

·  EMSL liige

 

«Eesti Mitmekultuuriline Assotsiatsioon» realiseerib asutamisemomendist erinevaid projekte sellistes valdkondades nagu kultuur, sport, haridus, integratsioon, noorte ja sotsiaaltöö. Ühendus viib läbi festivale, näitusi, laagreid, ümarlaudu, loenguid, seminare, ekskursioone, teatrietendusi, kontserte, kohtumisi erinevate avaliku elu tegelastega jne.

 

EMA teeb koostööd avalik-õiguslike institutsioonidega, Ühiskondliku Arengu Instituudiga, Strateegiliste Uuringute Instituudiga.

 

Aasta sees viib «Eesti Mitmekultuuriline Assotsiatsioon» läbi üritusi nii Eestis kui ka välismaal. Ühenduse liikmed ja  liikmesorganisatsioonid osalevad rahvusvahelistes projektides ja programmides Venemaal, Lätis, Leedus, Israelis, Bulgaarias, Soomes, Ukrainas ja mujal.

 

«Eesti Mitmekultuuriline Assotsiatsioon» koordineerib järgnevate mitteformaalsete klubide tegevust:» Ladina kvartal», Tallinna kooliõpilaste ühendus, ekstremaalspordi klubi» Adrenaliin», Tallinna balletiühendus, noorte poliitikute klubi » Tegelane». EMA on üks PÖFFi  rahvusvahelise filmifestivali alamprogrammi «People Next Door» üks asutajaid.

 

Eesti Mitmekultuuriline Assotsiatsioon» teeb tihedat koostööd avaliku sektori, erasektori ning kolmanda sektori organisatsioonidega nii Eestis kui ka kogu maailmas  (Saksamaa, Holland, Poola, Malta, Bulgaaria jt).

 
Kõige tähtsamad on Eestis noored. Nende päralt on tulevik. Nende kätes on Eesti. Seepärast on alati hea meel, kui noored koonduvad, et teha tegusid meie rahva heaks. Eesti Mitmekultuuriline Assotsiatsioon koosneb paljudest noortest eesti inimestest, kellel erinev emakeel ja erinev rahvus. Kuid neid ühendab üks eesmärk, et Eestil läheks paremini.

Nende noorte taga ei ole mitte sõnad, vaid paljud tehtud teod. Olen veendunud, et organisatsioonile on jõukohane olla väärikas esindaja meie rahvuskultuuri katusorganisatsioonide seas. Põhjus on lihtne, sellel organisatsioonil on tulevikku, sest ta ühendab noori !

Kristiina Ojuland

Eurooopa Parlamendi saadik