Juudid

Juhataja:
Registrikood: 80290839
Kontaktandmed
Pikk 36 10133, Tallinnn, Estonia
+372 6311777

 

jewish(at)eestiema.ee

__________________________________________________________________________________________

Panga andmed.

Makse saaja: Eesti Juudi Noortekogu

Konto number: 22 104 71 99 795

Pank: Swedbank

Selgitus: Annetus

__________________________________________________________________________________________

Kirjeldus:

Asutatud 14.07.2009 Tallinnas eraisikute algatusel ja Eesti Mitmekultuurilise Assotsiatsiooni poolt.

Seltsi juhib esimees:
Seltsi tegutsev laiendatud nõukogu koosseis kuhu kuulub 6 inimest

Liikmeskond:
Eestis: 41 inimest

Kui teil on soov liituda Eesti Juudi Noortekoguga esitage avaldus

Eesmärgid:
Juudi kultuuri ja traditsioonide säilitamine ja arendamine. Selleks õpetatakse juudi rahvuskultuuri, tähistatakse juudirahvuspühi, osaletakse seminaridel ja rahvusvahelistel konverentsidel.
Ühingu eesmärgiks on:
- Juudi rahvuskultuuri-ja keele säilitamine
- Noorte juute kasvatamine kultuurses ja poliitilises valdkonnas ning isiksuse kasvatus kooskõlas EV seadusandlusega;
- Noorte juute, kes elavad Eestis omapära ja traditsioonide säilitamine
- Eesti kodanikuühiskonna ja omavalitsuse üksuste tugevdamine ning arendamine;
- Noorte juute kaasamine Eesti ja Euroopa avalikku ellu, ühiskondlike küsimuste aktiivne lahendamine;
- Eesti ja teiste Euroopa riikide noortevahelise koostöö arendamine;
- Rahvusvähemuste õiguste ja vabaduste propageerimine;

Tegevused:
Juudi rahvuspäevade tähistamine, Judaismi propaganda, Holokausti ajalugu uurimine ja näituste korraldamine.

Seltsi tegevus toetatakse Tallinna Linnavalitsus, Kultuurikapital.