Georgians

MTÜ Eesti Gruusia Rahvusühing
Juhataja: Timofey Babisashvili

Registrikood: 80318348

Kontaktandmed:

Vana — Viru 3

Estonia, Tallinn, 10111,

Tel.: (+372) 5 616 5 999

E-mail: Timofei@eestiema.ee

Asutatud 10.11.2010 Tallinnas eraisikute algatusel ja Eesti Mitmekultuurilise Assotsiatsiooni poolt.

Seltsi juhib esimees: Timofey Babisashvili

Liikmeskond:
Eestis: 10 inimest

Kui teil on soov liituda Eesti Gruusia rahvusühinguga esitage avaldus

Ühingu eesmärgiks on:

- Gruusia rahvuskultuuri-ja keele säilitamine
- ühendada gruusia rahvused ja gruusiarahva kultuuri, hariduse, spordi ja nendes lähtuvate ning kaasnevate sidemete kaudu, samuti
koostöö ja sidemete loomisega teiste riikidega, kus asuvad rahvuslikud ühingud ja diasporid

Tegevused:
Gruusia rahvuspäevade tähistamine, festivali ja näituste korraldamien

Ühingu tegevus toetatakse Eesti Mitmekultuuriline Assotsiatsiooni sihtkapitalist.