Greeks

Eesti Kreeka Selts

Greeka Selts

Head:
Regstration code: 80321534
Contact info
Vana-Viru 3 10111, Tallinn, Estonia
info(at)eestiema.ee

 

Asutatud 10.01.2011 Tallinnas eraisikute algatusel ja Eesti Mitmekultuurilise Assotsiatsiooni poolt.

 

Seltsi juhib esimees:

 

Liikmeskond:
Eestis: 7 inimest

 

Kui teil on soov liituda Eesti Kreeka Seltsiga esitage avaldus e-postile: info@eestiema.ee

 

Eesmärgid:
Kreeklaste, kes elavad Eestis rahvuskultuuri-ja keele säilitamine
•        Kreeklaste, kes elavad Eestis noorteühenduste asutamine ja juhtimine
•        Kreeklaste, kes elavad Eestis omapära ja traditsioonide säilitamine
•        Kreeklaste, kes elavad Eestis kultuurikeskuse loomine ja tegevuse arendamine
•        Kreeklaste, kes elavad Eestis rahvusliku identiteedi säilitamisele, koordineerib tegevust ja aitab kaasa lõimumisele Eestis
•        Kreeklaste, kes elavad Eestis noorsoo-ja sotsiaaltöö korraldamine
•        Ühing aitab kaasa otsesidemete organiseerimisel Ühingu liikmete (Kreeklased, kes elavad Eestis) ja samalaadsete organisatsioonide vahel teistes riikides

 

Tegevused:
Kreeka rahvuspäevade tähistamine, Onasise ajalugu uurimine, Kreeka köök ja Kreekaga sidemete organiseerimine

 

Seltsi tegevus toetatakse EMA sihtkapitalist

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMA