Russian Culture Club

MTÜ Vene Kultuuri Klubi

Juhataja: Ruslan Furman
Registrikood: 80296061
Kontaktandmed
Tõnismägi 3a
10119, Tallinn, Estonia
jekaterina.furman[at]gmail.com
info(at)eestiema.ee

Kirjeldus:

Asutatud 01.10.2009 Tallinnas eraisikute algatusel ja Eesti Mitmekultuurilise Assotsiatsiooni poolt.

Seltsi juhib esimees: Jekaterina Furman

Liikmeskond:
Eestis: 23 inimest

Kui teil on soov liituda Vene Kultuuri Klubiga esitage avaldus

Eesmärgid:
Ühingu eesmärgiks on:
- ühendada vene (sh. slaavi) rahvused ja venerahva kultuuri, hariduse, spordi ja nendes lähtuvate ning kaasnevate sidemete kaudu, samuti koostöö ja sidemete loomisega teiste riikidega, kus asuvad rahvuslikud ühingud ja diasporid.
- Ühing aitab kaasa multikultuurilisuse arendamisele, rahvusliku identiteedi säilitamisele, koordineerib tegevust ja aitab kaasa lõimumisele Eestis.
- Ühing esindab oma liikmete huve Eestis ja teistes riikides ning rahvusvahelistes organisatsioonides ja institutsioonides.
- Ühing aitab kaasa otsesidemete organiseerimisel Ühingu liikmete ja samalaadsete organisatsioonide vahel teistes riikides.

Tegevused:
seminarid, koolitused, festivale, arutelud.

Seltsi tegevus toetatakse EMA sihtkapitalist.


Главная / Organisations / Russian Culture Club