Virumaa

Kaasmaalaste Ühendus Minu Virumaa

Juhataja: Ruslan Furman
Registrikood: 80239554
Kontaktandmed
Vana — Viru 3
10111, Tallinnn, Estonia
56509992
info[at]eestiema.ee

Kirjeldus:

Asutatud 2006 aastal Tallinnas eraisikute algatusel ja Eesti Mitmekultuurilise Assotsiatsiooni poolt.
Organisatsioon ühendab Virumaa endiseid elanikke, kes nüüd elavad teistes Eesti maakondades kuid säilitavad kultuurilisi sidemeid sünnikohaga

Seltsi juhivad: Ruslan Furman ja Aleksandr Apolinsky

Liikmeskond:
Eestis: 67 inimest

Kui teil on soov liituda Kaasmaalaste Ühendusega Minu Virumaa esitage avaldus

Eesmärgid:

• Virumaa arengu toetamine
• Eestlaste ja venelaste, kes elavad Virumaal ja kes elavad üle Eesti huvide esindamine ja kaitsmine
• Eesti kodanikuühiskonna ja omavalitsuse üksuste tugevdamine ning
arendamine
• Euroopa kultuurilise ühtsuse teadvustamine ja kultuuripärandi kaitse Virumaal
• Rahvusvähemuste õiguste ja vabaduste propageerimine
• Virumaa kaasmaalaste (eestlased, venelased, juudid, poolakad, ingerisoomlased, ukrainlased jne) ühinemine kultuurses ja poliitilises sfääris
• Virmaa ökosüsteemide kaitse ning keskkonnaohtlike (kahjulike) objektide üle kontrolli teostamine ning nendest ühiskonna teavitamine, avalike puhkealade taastamine ja arendamine
• Virumaa Arengufondi asutamine

Tegevused:
Kaasmaalaste ühendus organiseerib kokkusaamisi tuntud inimestega kes on pärit Virumaalt, kultuuriõhtuid, ühiseid väljasõite ajaloolistele ning kultuurilistele Virumaa paikadele. Üks meie tegevuse suundadest on suunatud Virumaa tuntuks tegemisele nii Eestis kui ka välismaal.

Seltsi tegevus toetatakse Tallinna Linnavalitsusest, Kultuuriministeeriumist, MISA-st ja EMA sihtkapitalist.