Меньшинства Балтии

Культурное сообщество национальных меньшинств Балтии

Руководитель: Dmitry Kurakin
Регистрационный код: 80230866
Контактные данные
Vana — Viru 3
10111, Tallinnn, Estonia
55531203
dmitry(at)eestiema.ee

Создание Культурного сообщества национальных меньшинств Балтии стало результатом многолетней работы представителей различных групп национальных меньшинств Эстонии, Латвии и Литвы, целью которых является формирование сбалансированного общества, развитие третьего сектора, пропаганда и поддержание демократических ценностей правового государства.

Сообщество сотрудничает с фондом гражданского общества MPV, с представителями третьего сектора Литвы и Калининграда

Стратегические цели организации:

- абсорбирование новых эмигрантов из стран Европейского союза и третьих стран;

- укрепление чувства общности и формирование гражданской идентичности;

- пропаганда культурного многообразия;

- сокращение численности неграждан в Эстонии;

- пропаганда толерантности в отношении различных этнических групп

Asutatud 12.12.2005 Tallinnas eraisikute algatusel

Seltsi juhib esimees: Dmitry Kurakin

Liikmeskond:
Eestis: 27 inimest
Lätis: 14 inimest
Leedus: 16 inimest

Kui teil on soov liituda Balti Vähemusrahvuste Kultuuriseltsiga esitage avaldus e-postile: info@eestiema.ee

Eesmärgid:
Kultuuriseltsi loomine oli paljude aastate töö tulemus. Sellest võtsid osa mitmesuguste Eesti, Läti ning Leedu vähemusrahvuste gruppide esindajad, kelle eesmärgiks on balansseeritud ühiskonna moodustamine, kolmanda sektori (mitteriiklikud organisatsioonid ja mittetulundusühingud) arendamine, selgitustöö ning demokraatlikke väärtuste säilitamine.
Kultuuriseltsi strateegilised eesmärgid:
- ühtekuuluvustunde ning kodanliku identiteedi tugevdamine;
- kultuurilise mitmekesisuse propageerimine;
- uute migrantide lõimumine EL-st ja kolmandatest riikidest
- mittekodanike arvu vähendamine Eestis;
- tolerantsus mitmesuguste etniliste gruppide suhtes.
Selts teeb koostööd läti kodanikeühiskonna fondiga MPV, kolmandasektori esindajaga Leedust ja Kaliningradist.

Tegevused:
Igaastane rahvusvaheline kunstifestival Leedus, mis toimub aprillikuus kus osalevad kultuuritegelased Eestist, Lätist, Leedust, Valgevenest, Poolast ja Venemaalt.

Seltsi tegevus toetatakse Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed, Vilniuse linnavalitsus.

 


Главная / Организации / Меньшинства Балтии