Ajarännak 1918

Ajarännak 1918

KUIDAS ja MILLAL?

ERMi hariduskeskuse juhataja Kaari Siemeri sõnul on  ajarännaku ettevalmistused kestnud ligi kaks aastat.

Ajarännaku tarvis on väljatöötatud kaks stsenaariumi kavandit. Facebookis tegutseb grupp Ajarännak 1918, kus arutatakse tekkinud küsimusi ning jagatakse viiteid ja allikmaterjale, mida uurida ja kasutada.

„Projektis osalevatele õpetajale mõeldud koolituspäevadel õppisime lähemalt tundma 20. sajandi alguse eluolu, kombeid, rõivastust ja väärtusi. Paljudes paikades on põhjalikult uuritud ka kodukoha ajalugu, ärksaid ajaloolisi isikuid ning iseseisva riigi väljakuulutamise uudise jõudmist just sellesse Eestimaa nurka,“ kirjeldas Siemer.

7. veebruaril taaselustatakse päeva, mil Eestimaal levis teade riikliku iseseisvuse väljakuulutamisest. Selleks tuleb eelnevalt tundma õppida 20. sajandi alguse eluolu, selleaegseid kombeid, väärtusi, sõnavara ning traditsioonilisi ühistegevusi.

MIKS?

„Õpilastele annab ajarännaku kogemus võimaluse võtta roll ja seisukoht, tunnetada sajanditagust aega, ideede paljusust ning mõista, et iseseisvus ei ole iseenesestmõistetav, vaid midagi, mida tuleb hoida ja väärtustada,“ lisas EAÜSi juhatuse liige Pille Rohtla.

„Ajarännak 1918“ on osa rahvusvahelisest projektist „Heritage Bridge“, mille raames Soome, Eesti, Läti ja Leedu muuseumid ning koolid tähistavad ajarännakutega oma kodumaa 100. sünnipäeva. Kõige laiahaardelisem neist on Eesti ajarännak, kus osaleb kokku umbes 50 eesti kooli ning mitmed kohalikud muuseumid ja raamatukogud.

KUS ja KES?

ERMi ajarännak toimub Heimtali sõsarmuuseumis Viljandimaal, kus osalevad Tallinna Audentese Erakooli õpilased, projekti partnerid Lätist, Leedust ja Soomest ning rahvusvahelise ajarännaku organisatsiooni Bridging Ages president Annina Ylikoski. Märtsi keskel võetakse ajarännaku kogemus ERMis kokku ajalooõpetajate seminarina.

Täiendavalt saab ajarännaku kohta lugeda ERMi kodulehelt