Eesti Rahvusvähemuste Noortekoda

Juhataja: Mark Trumm
Registrikood: 80296150
Kontaktandmed
Kai tn 5
10151, Tallinnn, Estonia
5146089
info(at)eestiema.ee

Kirjeldus:

Asutatud 2009 aastal Tallinnas eraisikute algatusel ja Eesti Mitmekultuurilise Assotsiatsiooni poolt.

Eesti Rahvusvähemuste Noortekoda on seltskond teotahtelisi noori inimesi, kel on väga palju häid ideid ja rohkelt pealehakkamist! Koolitused, ühiskonnale suunatud projektid, seltskondlikud kooskäimised ning traditsioonilised matkad loovad sõbraliku õhkkonna ja rõõmsa meeleolu.

Koja esimees: Mark Trumm

Liikmeskond:
Eestis: 37 inimest

Ühingu eesmärgiks on:
— Ühingu tegevuse eesmärgiks on ühendada rahvusi (leedu, läti, poola, ingerisoome, vene, juudi, valgevene, eesti, ukraina, saksa, taani, tatari, mari, rootsi) ja rahvaid kultuuri, hariduse, spordi ja nendes lähtuvate ning kaasnevate sidemete kaudu, samuti koostöö ja sidemete loomisega teiste riikidega, kus asuvad rahvuslikud ühingud ja diasporid.

Eesti Rahvusvähemuste Noortekoda on isikute vabatahtlik, tulu mittetaotlev ühendus, mille eesmärgiks on liikmete sotsiaalse vastutustunde arendamine, kodanikuühiskonna eetika kujundamine, ühiskonna arengus toimuvate positiivsete protsesside toetamine ja rahvusvahelise suhtlemise arendamine.

Tegevused:
seminarid, arutelud, brain storming, küsitlused jne

Koja tegevus toetatakse Eesti Mitmekultuuriline Assotsiatsiooni sihtkapitalist.