Projektid

Projektid

Projektid

People Next Door  — POFF

Pimedate Ööde Filmifestivali eriprogramm People Next Door „Inimesed Meie Kõrval“. Pimedate Ööde Filmifestivali eriprogrammis People Next Door on esindatud Eesti riigi vähemusrahvused, rahvusevahemused ja rahvuskultuur.

 

Demokraatia kool

Erinevate ürituste (seminaride, arutelude, loengute jne) läbiviimine kodanikuaktiivsuse tõstmiseks ja kodanikuühiskonna tugevdamiseks. Peamiseks sihtrühmaks on rahvusvähemused ja Euroopa kolmandate riikide kodanikud.

 

Küüditamisohvritele memoriaali ehitus

Küüditamisohvritele mälestusmärgi püstitamine (mälestusmärk — vagun) Eestis.

 

Vene kaupmees Grigori Jelissejevi ehitatud lossi taastamise fondi asutamine

Eesti Mitmekultuuriline Assotsiatsioon (EMA) ja Kaasmaalaste ühendus Minu Virumaa asutati fondi 1899. aastal Vene kaupmees Grigori Jelissejevi ehitatud lossi ja hilisema Eesti Vabariigi presidendi Konstantin Pätsi suveresidentsi taastamiseks Oru pargis.

 

Heategevusüritus  «Teeme koos midagi head»

Heategevusürituste korraldamine  lastekodulastele ja riskirühmade noortele.

 

Heatahtlik naaberlus Euroopa Liidu ja Venemaa vahel

Erinevate sõprusside loomine ja tugevdamine Euroopa Liidu riikide ja Venemaa vahel.

 

GENI

Tekkida huvi noorte hulgas sugupuu uurimiseks ja koostamiseks.

Rahvuslikud mängud

Eestis elavate etniliste vähemuste rahvuslike mängude korraldamine

 

Rahvakett Avatud Süda

Tallinna Vanalinna päevade lõpetamise puhul toimub algusega Pikk tn. rahvaüritusena rahvakett SÜDA. Üritus sümbooliseerib, et Avatud Südamega Linn on avatud nii linnaelanikele kui ka külalistele, demonstreerides oma südamlikut ja empaatiat linnaelanike ning külaliste vastu.

Eesti Mitmekultuuriline Assotsiatsioon lõi traditsiooni, mis elavdab Vanalinna päevade elu, toob värvikat ootamatust iga Vanalinna päevade külastaja ellu.

 

Tantsu GALA

See on rahvusvaheline tantsufestival, kus osalevad Eesti, Läti, Leedu, Ukraina ja Venemaa esindajad. Festival on asutatud aastal 2003. Festivali raames toimuvadväljaspool Eestit  rahvusvahelised tantsu suvelaagrid.

 

Noortemäng Vanalinna pärlid

Projekti tegemised aitavad noori teha õigeid otsuseid, mõelda loominguliselt ning projektis osalemine annab meekonnatöö kogemusi. Mängu korraldamine on saanud heaks traditsiooniks. Noorte arengu ja sotsialiseerumise toetamine ning narkomaania ja kuritegevuse ennetamine, pakkudes noorte huvidele vastavaid vaba aja sisustamise võimalusi ning huvitavat informatsiooni;

 

Noorteleht Oma Territoorium

Käesolev projekt tehakse noorte jaoks koos noortega. Ajalehe üheks eesmärgiks on tagada noortele, olenemata rahvusest, võrdsed võimalused arenguks, heaoluks ja kvaliteetse informatsiooni kättesaamiseks.  Ajalehe väljaandmisel lahendatakse tõsine probleem Tallinna venekeelega koolides, kus tavaliselt puudub koolileht. Ajaleht lähendab eesti ja vene noori ning toetab omavahelist mõistmist.