ESUI

 

Eesti Strateegiliste Uuringute Instituut (ESUI) on 1999. aastal asutatud iseseisev ja sõltumatu mittetulunduslik uurimis- ja arenduskeskus, mille peamiseks tegevusalaks on rakendusuuringute ja poliitikaanalüüside läbiviimine.

Meie eesmärgiks on:

  1. osaleda teadmistepõhise ühiskonna arendamisel, edendades Läänemere regiooni avalikku poliitikakujundamist ning pakkudes selleks kõrgekvaliteedilist sotsiaalmajanduslikku analüüsi.
  2. osaleda Ida-Euroopa ühiskonna avalikul poliitikakujundamisel.
  3. pakkuda teadmispõhiste uuringute läbiviimist Kesk-Aasia riikides.

Oma tegevustega püüab Eesti Strateegiliste Uuringute Instituut panustada teadmiste kasvu tõusule ning tõsta laiemalt arusaama Eesti ja Läänemere regiooni ees laiemalt seisvatest arenguvõimalustest ja –väljakutsetest.

Aastate jooksul oleme ellu viinud suurel hulgal arendus-ja uuringuprojekte koostöös valitsuse-, akadeemia-, ettevõtete- ja kolmanda sektori organisatsioonidega kogu Euroopas, Venemaa ja Kesk-Aasias.


Lai tn 6
10111 Tallinn
Estonia
assistent MSE Doris Tamm
info@eestiema.ee