Gruusiinid

MTÜ Eesti Gruusia Rahvusühing
Juhataja: Timofey Babisashvili
Registrikood: 80318348

Kontaktandmed:

Kai tn 5

Estonia, Tallinn, 10111,

Tel.: (+372) 5 616 5 999

E-mail: info@eestiema.ee

Asutatud 10.11.2010 Tallinnas eraisikute algatusel ja Eesti Mitmekultuurilise Assotsiatsiooni poolt.

Seltsi juhib esimees: Timofey Babisashvili

Liikmeskond:
Eestis: 18 inimest

Ühingu eesmärgiks on:

— Gruusia rahvuskultuuri-ja keele säilitamine
— ühendada gruusia rahvused ja gruusiarahva kultuuri, hariduse, spordi ja nendes lähtuvate ning kaasnevate sidemete kaudu, samuti
koostöö ja sidemete loomisega teiste riikidega, kus asuvad rahvuslikud ühingud ja diasporid

Tegevused:
Gruusia rahvuspäevade tähistamine, festivali ja näituste korraldamien

Ühingu tegevus toetatakse Eesti Mitmekultuuriline Assotsiatsiooni sihtkapitalist.