Juudid

Juhataja: Galina Petuhhova
Registrikood: 80290839
Kontaktandmed
Kai tn 5 10111, Tallinnn, Estonia
+372 5016655
jewish(at)eestiema.ee

__________________________________________________________________________________________

Panga andmed.

Makse saaja: Eesti Juudi Noortekogu

Konto number: 22 104 71 99 795

Pank: Swedbank

Selgitus: Annetus

__________________________________________________________________________________________

Kirjeldus:

Asutatud 14.07.2009 Tallinnas eraisikute algatusel ja Eesti Mitmekultuurilise Assotsiatsiooni poolt.

Seltsi juhib esimees: Galina Petuhhova
Seltsi tegutsev laiendatud nõukogu koosseis kuhu kuulub 6 inimest

Liikmeskond:
Eestis: 2 inimest

Eesmärgid:
Juudi kultuuri ja traditsioonide säilitamine ja arendamine. Selleks õpetatakse juudi rahvuskultuuri, tähistatakse juudirahvuspühi, osaletakse seminaridel ja rahvusvahelistel konverentsidel.
Ühingu eesmärgiks on:
— Juudi rahvuskultuuri-ja keele säilitamine
— Noorte juute kasvatamine kultuurses ja poliitilises valdkonnas ning isiksuse kasvatus kooskõlas EV seadusandlusega;
— Noorte juute, kes elavad Eestis omapära ja traditsioonide säilitamine
— Eesti kodanikuühiskonna ja omavalitsuse üksuste tugevdamine ning arendamine;
— Noorte juute kaasamine Eesti ja Euroopa avalikku ellu, ühiskondlike küsimuste aktiivne lahendamine;
— Eesti ja teiste Euroopa riikide noortevahelise koostöö arendamine;
— Rahvusvähemuste õiguste ja vabaduste propageerimine;

Tegevused:
Juudi rahvuspäevade tähistamine, Judaismi propaganda, Holokausti ajalugu uurimine ja näituste korraldamine.

Seltsi tegevus toetatakse Tallinna Linnavalitsus, Kultuurikapital.