Mustlased

Tallinna Mustlaste Kultuurikeskus

Registrikood: 80239531
Kontaktandmed
Kai tn 5
10111, Tallinnn, Estonia
5016655
info(at)eestiema.ee

Kirjeldus:

Asutatud 31.07.2006 Tallinnas eraisikute algatusel ja Eesti Mitmekultuurilise Assotsiatsiooni poolt.

Keskuses tegutseb laiendatud nõukogu koosseis. Kuhu kuulub 3 inimest (, …).

Liikmeskond:
Eestis: 41 inimest

Keskuse peamised ülesanded ning eesmärgid:
— Eesti ning Venemaa mustlaste kultuuriliste sidemete säilitamine;
— identiteedi säilitamine;
— osalemine rahvusvahelistel mustlaskultuurilistel üritustel;
— ürituste läbiviimine Eestis elavate mustlaste jaoks, samuti mustlaskultuuri ja -traditsioonide tutvustamine Eesti elanikele.
Keskuse osakonnad tegutsevad Tallinnas, Narva-Jõesuus ja Tapal.

Kultuurikeskus ühendab Eestis elavaid või elanud mustlasi, samuti ka neid Eesti elanikke, kellel on sugulus või kultuurilisi sidemeid mustlastega.

Tegevused:
Mustlaste rahvuspäevade tähistamine, kontserte, festivale ja näituste korraldamine, teavitustegevus Eestis elavate mustlaste kohta

Keskuse tegevus toetatakse Tallinna Linnavalitsuselt, Kultuurikapitalist, MISA-st ja Kultuuriministeeriumist.


GELEM, GELEM LUNGONE DROMENSA

MALADILEM BAHTALE ROMENSA

O ROMALE KARIK TU ME JAVEN

I SARENSA BAHTALE DROMENSA

A ROMALE, A TšAVALE

ISSIS MANDE BAARI FAMILIA

ROS šTšURDIA LA KAALI LEGIA

JAVEN M ANSA DAI KHETANE ROMA

BAHTALE SI DAI ROMANE DROMA

A ROMALE, A TšAVALE

Käisin, käisin pikkadel teedel,
kohtasin õnnelikke mustlasi.
Oh, mustlased, kust tulete
vankreis õnnelikel teedel?

Oh mustlased, oh sõbrad…

Kord oli mul suur perekond
Kõik tappis Must Leegion.
Tulge minuga, maailma mustlased —
mustlaste ees on lahti teed.

Oh mustlased, oh sõbrad…