Oriental

Idamaa Kultuurikeskus Oriental Pearl

Asutatud 2008

Juhataja: Jekaterina Manohhina
Registrikood: 80296144
Kontaktandmed
Kärberi 5-7
13819, Tallinnn, Estonia
Esindus Narvas Võidu 2, ruum 33
5644010
jekaterina[at]orientalpearl.eu
http://www.orientalpearl.eu

Kirjeldus:

Asutatud 02.10.2009 Tallinnas eraisikute algatusel ja Eesti Mitmekultuurilise Assotsiatsiooni poolt.

Seltsi juhib esimees: Jekaterina Manohhina

Liikmeskond:
Eestis: 53 inimest


Eesmärgid:
Idamaa Kultuurikeskuse Oriental Pearl eesmärgid:
— Ühingu tegevuse eesmärgiks on ühendada idamaised ja kaukaasia rahvused kultuuri, hariduse, spordi ja nendes lähtuvate ning kaasnevate sidemete kaudu, samuti koostöö ja sidemete loomisega teiste riikidega, kus asuvad rahvuslikud ühingud ja diasporid.
— Ühing aitab kaasa multikultuurilisuse arendamisele, rahvusliku identiteedi säilitamisele, koordineerib tegevust ja aitab kaasa lõimumisele Eestis.
— Ühing esindab oma liikmete huve Eestis ja teistes riikides ning rahvusvahelistes organisatsioonides ja institutsioonides.
— Ühing aitab kaasa otsesidemete organiseerimisel Ühingu liikmete ja samalaadsete organisatsioonide vahel teistes riikides.
— Tantsutegevus ja koolitus

Tegevused:
Idamaa Kultuurikeskuse Oriental Pearl tegevus põhineb Eesti ja Aasia maade majandus- ja kultuurisuhetel mis on viimastel aastatel tihenenud ning Aasia riikide roll maailmas tervikuna samuti oluliselt tõusnud.
Lähis-Ida ja Aasia kultuuri tundmine aitab paremine õppida teadmisi ja saada oskusi Lähis-Ida ja Aasia erinevate regioonide ajaloolistest traditsioonidest, klassikalisest kultuurist ning tänapäeva ühiskonnast ja kultuurist. Idamaa Kultuurikeskus Oriental Pearl teeb koostööd ühiskonna ja kultuuritegelstega Armeenjast ja Aserbaidžaanist.

Seltsi tegevus toetatakse EMA sihtkapitalist.