Poolakad

Eesti Poola selts «Begeza»

Juhataja:
Registrikood: 80318503
Kontaktandmed
Kai tn 5, 10111 Tallinn, Estonia
poola(at)eestiema.ee

Asutatud 07.11.2010 Tallinnas eraisikute algatusel ja Eesti Mitmekultuurilise Assotsiatsiooni poolt.

Seltsi juhib esimees:

Liikmeskond:
Eestis: 9 inimest

Eesmärgid:
Poola kultuuri ja traditsioonide säilitamine ja arendamine. Selleks õpetatakse poola rahvuskultuuri, tähistatakse rahvuspühi, osaletakse seminaridel ja rahvusvahelistel konverentsidel.
Ühingu eesmärgiks on:
— poola rahvuskultuuri-ja keele säilitamine
— kohalike poolakate omapära ja traditsioonide säilitamine

Tegevused:
Poola rahvuspäevade tähistamine, Holokausti ajalugu uurimine ja näituste korraldamine,

Seltsi tegevus toetab Eesti Kultuurikapital.