TEATER 357

TEATER 357

Kultuuriühing TEATER 357

Juhataja: Julia Nikitina
Registrikood: 80227835
Kontaktandmed
Kai tn 5
10111, Tallinnn, Estonia
info(at)eestiema.ee

Asutatud 25.10.2005 Tallinnas eraisikute algatusel ja Eesti Mitmekultuurilise Assotsiatsiooni poolt, kuid teatri mitteelukutseliste näitlejate sõnul, algas tegevus tunduvalt varem – 31. detsembril 1998.aastal. Teater sai oma nime iseenesest: asi oli selles, et teatri asutamise idee tekkis kolmel inimesel, kelle sünnipäevadeks ongi need arvud.

Liikmeskond:
Eestis: 16 inimest

Ühingu eesmärgiks on:
• ingerisoome, vene, juudi, valgevene, tatari, ukraina vähemusgruppide kaasaegse teatri arendamine;
• ingerisoome, vene, juudi, valgevene, tatari, ukraina vähemusgruppide etendusasutuste loomine ja pidamine

Tegevused:
Teater ühendab eri rahvusest, kuid ühise – näitleja hingega – inimesi. Teater on tuntud oma eri rahvuste argielu puudutavate näidendite lavastamisega.

Seltsi tegevus toetatakse Kultuuriministeeriumist, MISA-st ja EMA sihtkapitalist.