Valgevene Uus Tee

MTÜ Valgevene Uus Tee

Juhataja: Pavel Marozau
Registrikood: 80246330
Kontakt: 58009188
Rotermanni 8
10111, Tallinn, Estonia
http://www.valgevene.ee
info[at]valgevene.ee

 

Valgevene Uus Tee on avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing, mida on samastatud ka Valgevene toetusgrupiga Eestis.

VUTi eesmärk on toetada Valgevene kodanikuühiskonna tekkimist. Selleks me edendame koostööd demokraatiat ja kodanikuvabadusi propageerivate mittetulundusühingute ja teiste isikutega Eestis, Valgevenes ja muudes riikides; tutvustame Eestis Valgevene kultuuri (kunst, fotograafia, filmid); aitame Eestis elavail valgevenelasil luua suuremat kogukonnatunnet ning aitame siin elavaid tudengeid, kel pole poliitilistel põhjustel võimalik oma kodumaal ülikoolis käia.

VUTi asutasid 2006. aasta detsembris Pavel Marozau, Silver Meikar, Juri Jurkevitš, Kelly Grossthal, Andrei Abozau, Krister Paris ja Jevgeni Krištafovitš.

VUTi juhatusse kuuluvad Pavel Marozau, Juri Jurkevitš ja Alari Rammo.