Vene Kultuuri Klubi

MTÜ Vene Kultuuri Klubi

Juhataja:  Julia Nikitina
Registrikood: 80296061
Kontaktandmed
Kai tn 5
10111, Tallinn, Estonia
info(at)eestiema.ee

Kirjeldus:

Asutatud 01.10.2009 Tallinnas eraisikute algatusel ja Eesti Mitmekultuurilise Assotsiatsiooni poolt.

Seltsi juhib esimees:

Liikmeskond:
Eestis: 23 inimest

Eesmärgid:
Ühingu eesmärgiks on:
— ühendada vene (sh. slaavi) rahvused ja venerahva kultuuri, hariduse, spordi ja nendes lähtuvate ning kaasnevate sidemete kaudu, samuti koostöö ja sidemete loomisega teiste riikidega, kus asuvad rahvuslikud ühingud ja diasporid.
— Ühing aitab kaasa multikultuurilisuse arendamisele, rahvusliku identiteedi säilitamisele, koordineerib tegevust ja aitab kaasa lõimumisele Eestis.
— Ühing esindab oma liikmete huve Eestis ja teistes riikides ning rahvusvahelistes organisatsioonides ja institutsioonides.
— Ühing aitab kaasa otsesidemete organiseerimisel Ühingu liikmete ja samalaadsete organisatsioonide vahel teistes riikides.

Tegevused:
seminarid, koolitused, festivale, arutelud.

Seltsi tegevus toetatakse EMA sihtkapitalist.