Virumaa

Virumaa

Kaasmaalaste Ühendus Minu Virumaa

Juhataja: Aleksander Apolinsky
Registrikood: 80239554
Kontaktandmed
Kai tn 5
10111, Tallinnn, Estonia
5016655
info[at]eestiema.ee

Kirjeldus:

Asutatud 2006 aastal Tallinnas eraisikute algatusel ja Eesti Mitmekultuurilise Assotsiatsiooni poolt.
Organisatsioon ühendab Virumaa endiseid elanikke, kes nüüd elavad teistes Eesti maakondades kuid säilitavad kultuurilisi sidemeid sünnikohaga

Seltsi juhivad: Aleksandr Apolinsky

Liikmeskond:
Eestis: 67 inimest

Eesmärgid:

• Virumaa arengu toetamine
• Eestlaste ja venelaste, kes elavad Virumaal ja kes elavad üle Eesti huvide esindamine ja kaitsmine
• Eesti kodanikuühiskonna ja omavalitsuse üksuste tugevdamine ning
arendamine
• Euroopa kultuurilise ühtsuse teadvustamine ja kultuuripärandi kaitse Virumaal
• Rahvusvähemuste õiguste ja vabaduste propageerimine
• Virumaa kaasmaalaste (eestlased, venelased, juudid, poolakad, ingerisoomlased, ukrainlased jne) ühinemine kultuurses ja poliitilises sfääris
• Virmaa ökosüsteemide kaitse ning keskkonnaohtlike (kahjulike) objektide üle kontrolli teostamine ning nendest ühiskonna teavitamine, avalike puhkealade taastamine ja arendamine
• Virumaa Arengufondi asutamine

Tegevused:
Kaasmaalaste ühendus organiseerib kokkusaamisi tuntud inimestega kes on pärit Virumaalt, kultuuriõhtuid, ühiseid väljasõite ajaloolistele ning kultuurilistele Virumaa paikadele. Üks meie tegevuse suundadest on suunatud Virumaa tuntuks tegemisele nii Eestis kui ka välismaal.

Seltsi tegevus toetatakse Kultuuriministeeriumist, MISA-st ja EMA sihtkapitalist.