Noorteklubi Oma Territoorium

Juhataja: Pavel Skaldin
Registrikood: 80239548
Kontaktandmed
Kai tn 5.
10140, Tallinnn, Estonia
5016 655
info[at]oo.ee
http://www.oo.ee
Kirjeldus:


Asutatud 31.07.2006 Tallinnas eraisikute algatusel ja Eesti Mitmekultuurilise Assotsiatsiooni poolt.

Organisatsioon tegutseb üleriigilisel tasandil, peakontor asub Tallinnas.

Klubi juhib esimees: Edward Murel
Klubis tegutsev laiendatud nõukogu koosseis kuhu kuulub 6 inimest (Aleksandr Apolinsky, Martin Padar,Jaan Angerjärv, Andres Suzi, Pavel Skaldin).

Liikmeskond:
Eestis: 817 inimest

Kui teil on soov liituda Noorteklubi Oma Territoorium esitage avaldus e-postile: info@oo.ee

Noorteklubi peamised ülesanded:
— venekeelsete noorte lõimumine eesti ühiskonda;
— noorte vahelise koostöö laiendamine, keskendudes rahvusgruppide ühistele huvidele;
— isiksuse kasvatamine;
— noorte kaasamine ühiskonna ellu, kodaniku ühiskonna arendamine;
— noorte identifitseerimine riigiga;
— info kättesaadavuse tagamine noorsoo võimaluste kohta Euroliidus;
— ühiskondliku stabiilsuse tagamine noorsootöö eri liikide kaudu.

Noorteklubi Oma Territoorium missioon
Kogu Eestimaa noorte isikliku heaolu parandamise võimaluste suurendamine ja ühiskondliku stabiilsuse kasvatamine läbi noorsootöö eri vormide pakkumise ja noorte ühiskondliku aktiivsuse tõstmise üleriigilisel tasemel. Aktiivne noor on edasikandev ressurss.

Noorteklubi Oma Territoorium visioon
Ühingusse kuulub ligikaudu 1500 liiget vanuses 7-26. eluaastast üleriigilisel tasemel. Noorteklubi on Eesti noortele kättesaadav integratsioonisuunitlusega kaasaegne organisatsioon. Noorte kaasamine Eesti ja Euroopa avalikku ellu ning Eesti kodaniku ühiskonna arendamine ja tugevdamine. Noorteklubi põhipunktid on loomingulisus, avatus, tasakaalustatud, vabatahtlikkus ja aktiivsus.

Tegevused:
põhineb noortevaldkonna arendamisel, kes korraldab erinevaid laulu- ja tantsuüritusi, näitusi, festivale, etendusi, loenguid, spordiüritusi jne.
Noorteklubi Oma Territoorium arendab toimivat kodanikuühiskonda, mille aluseks on avatud suhtlus ja kodanikuvastutus. Noorteklubi Oma Territoorium tegutseb Eesti riigi hüvanguks.
Oma tegevusega täidab Noorteklubi Oma Territoorium ühiskonnas olulisi sotsiaalseid funktsioone käivitades erinevaid sotsiaalseid ja integratsiooni projekte. Sihtrühmadeks on ka riskigrupi lapsed, üksikvanematega ja paljulapselised pered ning rahvusvähemused.

Klubi tegevus toetatakse Tallinna Linnavalitsusest, Kultuuriministeeriumist ja EMA sihtkapitalist.

Noorteklubi Oma Territoorium on registreeritud Haridus-ja teadusministeeriumi Noorteühenduste registris (nr 50.)